Vi jobber hver dag for å gjøre arbeid i høyden sikrere

Fallende gjenstander som verktøy og annet utstyr forårsaker alvorlige personskader på mennesker som blir truffet av en fallende gjenstand. For arbeidsgivere og oppdragsgivere forårsaker fallende objekter at utstyr ødelegges, og medfører også et betydelig dokumentarbeid. I tillegg fører fallende objekter til kostbar nedetid, og man risikerer myndighetsreaksjoner og tap av anseelse i markedet.

Dynamisk Testing

Vi har bygd opp en test og prøvingsenhet; GRAVITYLAB,  som vi benytter til kvalitetstesting.  Utstyret benyttes også aktivt i produktutviklingsarbeid for å finne gode og sikre løsninger som skal bidra til å begrense fallende gjenstander. 

Alle RIGGMASTER produkter har gjennomgått en dynamisk test i henhold til en nøye beskrevet testprosedyre.  Alle produkter leveres med et testdokument eller et referanse nummer til testdokumentet.

Forskning og utvikling

For å etablere og oppnå en varig posisjonering i markedet, kreves det en aktiv og målrettet forskning og utvikling. Vi jobber kontinuerlig internt og med samarbeidspartnere for å utvikle nye løsninger, og for å forbedre eksisterende sikringsløsninger.

Produktkontroll

Test og prøvingsenheten benyttes aktivt til dynamiske og statiske tester som ledd i mottakskontroll og stikkprøvekontroller på produktene.

Service

Vi utfører dropptester på oppdrag fra kunder og samarbeidspartnere for å kartlegger energiutvikling i et dropp, for å teste eksisterende løsninger kunden har, eller for å teste nye løsninger som kunden skal installere. 

Utviklet i Norge, testet og godkjent!